arrow_upward

Monopol löses upp

Alkos monopol upplöses efter flera års konkurrensutbud.

Även om Hartwall har utvecklat den ursprungliga longdrinken, på grund av Alkos monopol hamnar longdrinks tillverkningsrätt på anbud på 1970- och 1980-talet. Under decennierna överför Alko tillverkningsrätt från en operatör till en annan.

Tillverkningen av Original Long Drink kvarstår hos en operatör i taget ända fram till 1995 då Alkos import, export, tillverkning och grossistmonopol upplöses. Efter monopolets upplösning får Hartwall tillverka Original Long Drink igen. Original Long Drink har varit den mest populära och älskade longdronk sedan dess.