arrow_upward

Avtal om tillverkning

Alko och Hartwall undertecknar det första öppna Original Long Drink avtalet.

På 1950-talet har Alko fortfarande ensamrätten till att tillverka, importera, exportera och handla över 2,25% alkoholdrycker. Som ett resultat kommer tillverkningen initialt att avtalas genom treåriga avtal i taget.

År 1968, tack vare det utmärkta samarbetet mellan Hartwall och Alko, undertecknar de det första öppna Original Long Drink avtalet.